نحوه خواندن ADC چند کاناله در STM32

ریال

توضیحات

استفاده از ADC  تک کاناله در STM32 با استفاده از روش های PollforConersion ، در بیشتر آموزش های این سایت موجود است اما امروز خواهیم دید که چگونه ADC چند کاناله را در STM32 بخوانیم.