راه اندازی میکروکنترلر STM32 با کامپایلر Arduino

ریال

بیشتر بردهای STM32 از برنامه های ARDUINO پشتیبانی می کنند. ما باید آنها را برای انجام این کار پیکربندی کنیم و در این آموزش قصد دارم نحوه استفاده از STM32 به عنوان ARDUINO را به شما نشان دهیم.

توضیحات

بیشتر بردهای STM32 از برنامه های ARDUINO پشتیبانی می کنند. ما باید آنها را برای انجام این کار پیکربندی کنیم و در این آموزش قصد دارم نحوه استفاده از STM32 به عنوان ARDUINO را به شما نشان دهیم.

بنابراین ما از Nucleo F401-RE استفاده می کنم ، این دستگاه Cortex-M4 با فرکانس ساعت ۸۴ مگاهرتز است و البته می تواند به استفاده از کامپایلر Arduino نیز برنامه ریزی شود.

البته کامپایلر Arduino را با آخرین نسخه بروزرسانی کنید.