راه اندازی ساعت و تاریخ داخلی (RTC) در STM32

ریال

RTC را می توان برای سنجشگرها ، ساعت های زنگ دار ، ساعت ها ، برنامه های الکترونیکی کوچک و بسیاری دستگاه های دیگر استفاده کرد و امروز می خواهیم نحوه دسترسی به RTC داخلی در STM32 را یاد بگیریم.

توضیحات

بسیاری از میکروکنترلر های STM32 دارای RTC (Real Time Clock)  داخلی هستند که در آن می توانید ساعت و تاریخ فعلی را نگه دارید. RTC را می توان برای سنجشگرها ، ساعت های زنگ دار ، ساعت ها ، برنامه های الکترونیکی کوچک و بسیاری دستگاه های دیگر استفاده کرد و امروز می خواهیم نحوه دسترسی به RTC داخلی در STM32 را یاد بگیریم.