راه اندازی دات ماتریس آبشاری در STM32

250,000 ریال

به شما نشان دهم چگونه می توان نمایشگرهای ماتریس Dot را به صورت آبشاری با استفاده از میکرو STM32 برنامه ریزی کرد.

توضیحات

امروز در این آموزش قصد دارم به شما نشان دهم چگونه می توان نمایشگرهای ماتریس Dot را به صورت آبشاری با استفاده از میکرو STM32 برنامه ریزی کرد. همچنین نشان خواهیم داد که چگونه یک کاراکتر واحد یا کل رشته را در جهت متفاوت حرکت دهید. ما از میکروکنترلر STM32f103c8 و نمایشگرهای ماتریس FC16 MAX7219 Dot استفاده می کنیم .

به منظور اتصال نمایشگرها در حالت آبشار ، یکی پین خروجی داده (Dout  ) یکی دیگر به پین ​​ورودی داده (Din  ) نمایشگر وصل می شود. تمام نمایشگرها به همان پین CS وصل شده اند. حال برای نوشتن داده هایی به نمایشگر ، کتابخانه ای را نوشته ایم و در این آموزش قصد دارم برخی عملکردها و کاربرد آنها را توضیح دهیم.

خوب ، پس از تولید کد از طریق CubeMx‌، مرحله بعدی درج کتابخانه ، max_matrix_stm32.h را در پوشه inc قرار داده و max_matrix_stm32.c را در پوشه src قرار دهید.