راه اندازی جوی استیک (joystick) در میکروکنترلر STM32

150,000 ریال

این ماژول می تواند برای مقاصد مختلف برای کنترل یک ماشین اسباب بازی یا کنترل جهت دوربین و غیره استفاده شود. همان طور که می دانیم این ماژول خروجی آنالوگ می دهد، بنابراین می توان از ورودی آنالوگ آن بر اساس جهت یا حرکت استفاده کرد.

توضیحات

این ماژول می تواند برای مقاصد مختلف برای کنترل یک ماشین اسباب بازی یا کنترل جهت دوربین و غیره استفاده شود. همان طور که می دانیم این ماژول خروجی آنالوگ می دهد، بنابراین می توان از ورودی آنالوگ آن بر اساس جهت یا حرکت استفاده کرد.

راه اندازی

از آنجا که خروجی از پین های Joystick آنالوگ است ، ما از ADC برای خواندن این پین ها استفاده خواهیم کرد. و همچنین ما قصد داریم از ۴ LED برای نمایش کار استفاده کنیم.