بخش مقدماتی(جلسه یازدهم): راه اندازی سگمنت مالتی پلکسر

40,000 ریال

مالتی پلکسر (تسهیم کننده) : مداری است که دارای چندین خط ورودی و تنها یک خط خروجی است و در هر لحظه تنها یک خط ورودی میتواند بر روی خط خروجی ظاهر شود.

مالتی پلکسرها در مدارات مخابراتی جایگاه ویژه ای دارند و مهمترین کاربرد آنها کاهش تعداد خطوط ارتباطی است.

توضیحات

مالتی پلکسر (تسهیم کننده) : مداری است که دارای چندین خط ورودی و تنها یک خط خروجی است و در هر لحظه تنها یک خط ورودی میتواند بر روی خط خروجی ظاهر شود.

مالتی پلکسرها در مدارات مخابراتی جایگاه ویژه ای دارند و مهمترین کاربرد آنها کاهش تعداد خطوط ارتباطی است.

گاهی نیاز داریم که چند سون سگمنت را توسط یک پورت مقدار دهی کنیم. به عبارت دیگر با یک پورت یک عدد چند رقمی را با سون سگمنت هایی نمایش دهیم. به این کار مالتی پلکس کردن سون سگمنت ها گفته می شود.

برای نمایش اعداد در روش معمولی ما باید برای هر سون سگمنت یک پورت یا یک آی سی لچ به کار ببریم . اما در روش مولتی پلکس نیاز ما به سخت افزار به شدت کاهش می یابد . در روش نمایش به صورت مولتی پلکس تمامی سون سگمنت ها به صورت موازی به یکدیگر اتصال داده شده و یک دیتاباس را تشکیل می دهند . بنابراین تنها یک پورت از میکروکنترلر ما اشغال می شود .

حال نکته اینجاست که اگر عددی را بر روی باس ارسال کنیم این عدد بر روی تمامی سون سگمنت ها قرار می گیرد و تمامی سون سگمنت ها این عدد را نشان خواهند داد . برای حل این مشکل ما باید از پایه مشترک (پایه تغذیه) هر سون سگمنت به عنوان پایه های کنترلی استفاده کنیم و هر زمان که ما فرمان دادیم سون سگمنت روشن شده و عدد مورد نظر را نشان دهد . به این صورت که پس از ارسال هر عدد بر روی باس ، ما تنها فرمان روشن شدن یک سون سگمنت را می دهیم آن هم در مکانی که می خواهیم عددمان  نمایش داده شود.

با این روش مشکل روشن شدن  همه سون سگمنت ها حل می شود اما هنوز کار تمام نشده زیرا در هر لحظه ما فقط یک عدد را می توانیم نشان دهیم در صورتی که ما می خواهیم چندین عدد را به صورت پیوسته به نمایش در آوریم . برای رفع این مشکل ، ما می توانیم از خطای دید انسان استفاده کنیم ، می دانید که هر تصویر برای مدت زمان کوتاهی در ذهن انسان باقی می ماند بنابراین اگر ما اعداد را با سرعتی کمتر از ماندن تصویر در ذهن انسان بر روی سون سگمنت اسکن کنیم اعداد را به صورت پیوسته و بدون پرش خواهیم دید.