بخش مقدماتی(جلسه چهارم): راه اندازی ورودی و خروجی با LED و کلید

30,000 ریال

در این آموزش با استفاده از نرم افزار STM32 Cube MX پروژه پایه های ورودی و خروجی (GPIO) را راه اندازی و در کامپایلر Keil5 کدها و دستورات توابع HAL مربوط به GPIO را آشنا می شویم.

توضیحات

در این آموزش با استفاده از نرم افزار STM32 Cube MX پروژه پایه های ورودی و خروجی (GPIO) را راه اندازی و در کامپایلر Keil5 کدها و دستورات توابع HAL مربوط به GPIO را آشنا می شویم. که روال کار پروژه ابتدا روشن و خاموش شدن چند LED و در آخر با استفاده از یک کلید همین کار را انجام می دهیم. پروژه بر روی برد دیسکاوری پیاده سازی می شود.


نکات اصلی

۱- راه اندازی GPIO در نرم افزار  STM32 Cube MX

۲- آشنایی با توابع کتابخانه HAL مربوط به GPIO

۳- استفاده از یک کلید برای روشن و خاموش کردن LED ها