ارتباط با SD Card با استفاده از SDIO در میکروکنترلر STM32

250,000 ریال

SDها برای ارتباط دو نوع اینترفیس دارند.یکی SPI و یکی SDIO یا SD. از هر کدام از این اینترقیس ها که می خواهیم استفاده کنیم باید میکروکنترلر سخت افزار آن را در خود داشته باشد.

درحالت SDIO چهار خط انتقال داده وجود دارد که مسلماً باعث می شود که سرعت انتقال دیتا در مقایسه با SPI افزایش یابد.

توضیحات

SDها برای ارتباط دو نوع اینترفیس دارند.یکی SPI و یکی SDIO یا SD. از هر کدام از این اینترقیس ها که می خواهیم استفاده کنیم باید میکروکنترلر سخت افزار آن را در خود داشته باشد.

درحالت SDIO چهار خط انتقال داده وجود دارد که مسلماً باعث می شود که سرعت انتقال دیتا در مقایسه با SPI افزایش یابد.

برای آشنایی بیشتر به فایل متنی زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود