بخش مقدماتی(جلسه اول):آموزش نرم افزار KEIL UVision

ریال

در این قسمت برای برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM به معرفی نرم افزار KEIL و آموزش آن می پردازیم. نرم افزار برنامه نویسی KEIL در حقیقت یک نرم افزار شبیه سازی و برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM به زبان های C و ++C و اسمبلی می باشد.

توضیحات

نرم افزارهای زیادی برای برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM به زبان C از جمله KEIL, IAR, WinARM , ecilips موجود است. در این قسمت برای برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM به معرفی نرم افزار KEIL و آموزش آن می پردازیم. نرم افزار برنامه نویسی KEIL در حقیقت یک نرم افزار شبیه سازی و برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM به زبان های C و ++C و اسمبلی می باشد. در زیر به برخی از قابلیت های ویژه نرم افزار برنامه نویسی KEIL اشاره شده است.

:: قابلیت برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM به زبان های C و ++C و اسمبلی.

:: پشتیبانی از تمامی میکروکنترلرهای ARM.

:: محیط حرفه ای و استفاده از ویرایشگر قوی.

:: امکان شبیه سازی برنامه نوشته شده.

:: یادگیری سریع نرم افزار.