آموزش جامع پروتکل USB در میکروکنترلر STM32

220,000 ریال

در این آموزش آشنایی با پروتکل USB و نحوه راه اندازی، نصب درایور و بخش های دیگر را به طور مفصل توضیح می دهیم.

توضیحات

در این آموزش آشنایی با پروتکل USB و نحوه راه اندازی، نصب درایور و بخش های دیگر را به طور مفصل توضیح میدهیم.


فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

تاریخچه

 سرعت

 انواع انتقال

 نمای ظاهری USB

 تشریح عملکرد پروتکل USB

 پروتکل های USB

 فیلدهای مشترک در بسته های USB

 Sync

 PID

 ADDR

 ENDP

 CRC

 EOP

انواع بسته های USB

 Token Packets

 Data Packets

Handshake Packets

 Start of Frame Packets

 نقطه پایانی یا Endpoints

 لوله ها

انواع نقاط پایانی یا انواع انتقال در USB

 نوع انتقال کنترل یا Control Transfer

 Setup Stage

 Data Stage (Optional)

 Status Stage

بسته Setup

 انواع واصف ها در USB

فصل دوم: CDC 

راهنمای کتابخانه USB CDC

 مدیریت از منظر کلی

 مشخصه های عملکردی

 سازماندهی افزاره

 عملیات افزاره

سازماندهی افزاره

 مدیریت افزاره مخابره ای

فصل سوم: ST Com Port Driver

طریقه دانلود و نصب

 کلاس CDC در HAL

فصل چهارم: ارتباط با میکرو از طریق USB

کلیات

 مرحله ۱ : تغییر  PID ,VID پیشفرض

 مرحله ۲: ساختن درایور برای دستگاه

 مرحله ۳ : مقدمات ساختن نصب کننده درایور

مرحله ۴ : ساختن نصب کننده درایور

فایل های و آدرس های Driver_installer-TOTAL


این فایل به صورت فرمت PDF و در ۴۹ صفحه تنظیم شده است.


مناسب برای پایان نامه