راه اندازی USB HOST برای رابط HID در STM32

مروز خواهیم دید که چگونه از STM32 به عنوان USB HOST برای رابط Human Interface Devices (HID) استفاده می کنیم. ما برای این آموزش از ماوس و کیبورد استفاده می کنیم و نتایج آنها بر روی پورت سریال نمایش می دهیم.

اول از همه ما باید حالت USB_OTG_FS را در حالت Host Only mode انتخاب کنیم. همچنین مطمئن شوید که VBUS را فعال می کنید ، زیرا دستگاه های (Device) USB بیشتر منبع تغذیه ندارند و به همین دلیل VBUS برق مورد نیاز اینگونه دستگاه ها را تأمین می کند.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، VBUS از پین PC0 تغذیه می شود. اما PC0 به EN پین متصل است که یک پین active Low  است. این بدان معنی است که برای تأمین ولتاژ به VBUS ، باید PC0 Pin را پایین بکشیم ، یا اساساً آن را LOW تنظیم کنیم.

نکته:

هرگاه یک رویداد داده HID شناسایی شود ، عملکرد HID_EventCallback فراخوانی می شود و کل برنامه ما در داخل آن قرار دارد:

  • در صورتی که دستگاه HID MOUSE باشد ، ما حرکت آن را بر روی پورت سریال چاپ خواهیم کرد. به همراه دکمه هایی که فشار می دهیم.
  • اگر دستگاه دارای صفحه کلید (KeyBoard) HID باشد ، کلید فشرده شده به پورت سریال ارسال می شود.


جهت دانلود این پروژه به لینک زیر مراجعه کنید:

USB HOST HID