راه اندازی SD CARD با رابط SPI توسط میکروکنترلر STM32

در این آموزش می خواهیم با استفاده از پروتکل SPI یک SD CARD را با میکرو کنترلر stm32 ارتباط دهیم. ما از کنترلر STM32F103C8 استفاده می کنیم و اندازه SD CARD 1 GB است. همچنین برخی از عملیات اصلی مدیریت پرونده را مانند ایجاد پرونده ، نوشتن ، خواندن ، حذف و غیره انجام خواهیم داد.


دانلود پروژه