راه اندازی LCD کاراکتری با رابط I2C در STM32

 با استفاده از یک ماژول(PCF8574)  و با پروتکل I2C  قصد دارم LCD را با STM32 راه اندازی کنیم. PCF8574 را می توان به عنوان توسعه دهنده پورت استفاده کرد که ما به آن LCD وصل خواهیم کرد.

همان طور که در بالا می بینید PCF8574 دارای ۴ پین ورودی GND ، VCC ، SDA ، SCL و ۱۶ پین خروجی است. ما LCD خود را به این ۱۶ پین وصل خواهیم کرد.

 

چگونه آدرس را تغییر دهیم؟

برای تغییر آدرس پین های A0 ، A1 و A2 در اختیار شما قرار می گیرد. به طور پیش فرض این سه پین زیاد مورد استفاده است؛ بنابراین آدرس به طور پیش فرض ۰۱۰۰۱۱۱۰ است که ۰x4E است. برای تغییر آدرس این ماژول ، شما باید تمام این سه پین را به زمین متصل کنید ، که دقیقاً بالای آنها ارائه شده است. بنابراین بیایید بگوییم که شما A0 را به زمین وصل کرده اید ، آدرس جدید ۰۱۰۰۱۱۰۰ خواهد بود که ۰x4B است. با این روش می توانیم حداکثر ۸ LCD را به همان خط وصل کنیم.

ما می خواهیم به یک نکته دیگر در اینجا اشاره کنیم ، آخرین بیت آدرس صفر عمداً نگه داشته می شود ، زیرا این بیت وظیفه عملیات خواندن (۱) / نوشتن (۰) را بر عهده دارد.

 

اتصال LCD به PCF8574

 همان طور که در شکل بالا نشان داده شده است ، اولین پین دستگاه Vss است که پین ۱ LCD است. بنابراین تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که ابتدا پین های LCD را به Vss بالا وصل کنید و بعد به همین ترتیب متصل کنید.

اتصال با Vss به عنوان پین اول ، اتصال به شرح زیر است:

اتصال ها

۱     —>   Vss

۲     —>   Vcc

۳     —>   Vee

۴     —>   RS      —> p0

۵     —>   R/W   —> p1

۶     —>   En      —> p2

۷     —>   DB0

۸     —>   DB1

۹     —>   DB2

۱۰   —>   DB3

۱۱   —>   DB4    —> p4

۱۲   —>   DB5    —> p5

۱۳   —>   DB6    —> p6

۱۴   —>   DB7    —> p7

۱۵   —>   LED+

۱۶   —>   LED-


دانلود پروژه