راه اندازی کی پد (Keypad) توسط میکروکنترلر STM32

امروز در این آموزش قصد داریم یک صفحه کلید ۴*۴ را با STM32 ارتباط دهیم. ما از میکروکنترلر STM32F103C8 استفاده می کنیم و صفحه کلید یک سوئیچ فشاری است. صفحه کلید ماتریس ۴ × ۴ ، در شکل زیر نشان داده شده است.

در واقع فرقی نمی کند از کدام صفحه استفاده کنید یا چه تعداد کلید آن را داشته باشید. ما از روشی استفاده خواهیم کرد که می تواند به طور universally  با هر نوع صفحه کلید یا میکروکنترلر در آنجا استفاده نمود.

 

چگونگی کارکرد

بنابراین می خواهیم این بحث را در مورد چگونگی رابط کاربری صفحه کلید با هر میکروکنترلر شروع کنیم. کلیدهای صفحه کلید به ROW و COLUMN تقسیم می شوند و ما می خواهیم از این روش استفاده کنیم تا دریابیم که کدام کلید فشرده شده است.

 

همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است، Keypad دارای ۱۶ کلید است و آنها در ۴ ردیف و ۴ ستون تقسیم می شوند. تمام کلیدهای موجود در یک ردیف به هم پیوسته اند و همه کلیدها در یک COL واحد همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده به هم پیوسته اند.

هر زمان که کلید فشرده شد ، اتصال بین ROW و COL کامل می شود و پین COL خوانده می شود “۰”. این به ما می گوید که ROW و COL هر دو ۰ (پایین) هستند و ما می خواهیم بدانیم چه کلیدی زده شده است.

 

برای مثال- بیایید بگوییم که من ۵ فشار داده ام. برای شناسایی این موضوع ، باید ردیف دوم را به پایین بکشم و برای ستون ها بررسی کنیم که هرگاه “۵” فشرده شود ، ستون دوم با پایان افتادن اتصال بین ROW و COL دوم ، LOW می شود. و به این ترکیب از ROW و COLUMN ، ارزش “۵” اختصاص داده می شود.

روشی که ما در اینجا استفاده می کنیم POLLING نام دارد، زیرا میکروکنترلر در مورد فشار دادن کلید به این حالت ادامه می دهد. قطعاً استفاده از وقفه در فشردن کلید بهتر عمل خواهد کرد که بعداً شاید در مورد آن توضیح بدهیم.


دانلود پروژه