راه اندازی ساعت و تاریخ داخلی (RTC) در STM32

بسیاری از میکروکنترلر های STM32 دارای RTC (Real Time Clock)  داخلی هستند که در آن می توانید ساعت و تاریخ فعلی را نگه دارید. RTC را می توان برای سنجشگرها ، ساعت های زنگ دار ، ساعت ها ، برنامه های الکترونیکی کوچک و بسیاری دستگاه های دیگر استفاده کرد و امروز می خواهیم نحوه دسترسی به RTC داخلی در STM32 را یاد بگیریم.


دانلود پروژه