دانلود کتابخانه LCD کاراکتری ۲*۱۶

 ال سی دی کاراکتری ۱۶x2 است که قابلیت نمایش ۳۲ کاراکتر را در  دو ردیف ۱۶ تایی دارا می باشد. یعنی در هر ردیف ۱۶ کاراکتر را می تواند نمایش دهد. هر کاراکتر عملا یک آرایه ی ۵x10 یا ۵x8 و یا ۵x7 پیکسلی است به طوری که برای نمایش یک کاراکتر خاص از بین این پیکسل ها بعضی روشن شده و بعضی خاموش باقی می مانند تا آن کاراکتر نمایش داده شود. شکل زیر یک LCD 16×۲ را نشان می دهد که آرایه های آن دارای ابعاد ۵x8 می باشند:

کتابخانه LCD کاراکتری ۲*۱۶