ارتباط BUZZER با STM32

در این آموزش قصد داریم BUZZER را با میکروکنترلر STM32 رابط کنیم. وزوز ، که من استفاده می کنم ، یک ماژول زنگ خطر فعال سطح پایین فعال Buzzer به همراه میکروکنترلر STM32F446RE است.

این ماژول ها به طور کلی دارای ۳ پین یعنی.

Vcc  —-> ۳ to 5 V
Gnd —–> Ground
I/O  —–>
ورودی به بازر برای کنترل صدا

برای ایجاد رابط کاربری برای بازر ، باید یک ورودی متغیر را به بازر وصل کنیم و برای این منظور از PWM استفاده می کنم تا موج مربعی با فرکانس پایین ایجاد شود و همچنین چرخه وظیفه (Duty cycle) را برای مشاهده تغییرات صدا در بازر تغییر می دهم.

لینک دانلود