جدیدترین مطالب

کنترل استپر موتور با استفاده از سنسور زاویه روتاری در میکرو STM32

در آموزش های پیشین آموزش موتور استپر در سایت صحبت کردیم و...

ارتباط با آی سی WS2812 توسط میکروکنترلر STM32

مقدمه در این آموزش ، ما ارتباط آی سی LED WS2812 را...

راه اندازی پروتکل CAN توسط میکروکنترلر STM32

در این آموزش پروتکل CAN را توسط میکروکنترلر STM32 آموزش می دهیم....