کتابخانه LL بخشی از نرم افزار STM32 CUBE MX است که در سطح Low Level ساخته می شود و بر خلاف کتابخانه HAL نیاز به راه اندازی به صورت رجیستری دارد.