جدیدترین مطالب

دانلود کتابخانه LCD کاراکتری 2*16

 ال سی دی کاراکتری ۱۶x2 است که قابلیت نمایش ۳۲ کاراکتر را...

دانلود کتابخانه LCD گرافیکی GLCD 128X64 ST7920

GLCD 128x64 ST7920 کنترل سریال موازی رابط گرافیکی GLCD 128x64 ST7920

دانلود کتابخانه سنسور دما دیجیتال DS18B20

این سنسور دما با خروجی دیجیتال است و شما به راحتی تنها...