جدیدترین مطالب

چگونگی ساخت تاخیر میکرو ثانیه در STM32

HAL_Delay قادر است حداقل 1 میلی ثانیه تأخیر را ارائه دهد اما...

LM35 یک دستگاه دمای مدار یکپارچه با ولتاژ خروجی به صورت خطی...

ارتباط BUZZER با STM32

در این آموزش قصد داریم BUZZER را با میکروکنترلر STM32 رابط کنیم....